Ny skovrider til den lokale enhed Thy

Ole Noe er ny chef for Naturstyrelsen Thy og tiltræder stillingen den 1. september 2021

Som skovrider for Naturstyrelsens lokale enhed i Thy kommer Ole til at stå i spidsen for en enhed, der er ansvarlig for et af Danmarks største sammenhængende naturområder, der bl.a. indeholder den EU-beskyttede naturtype atlantisk klithede.

Ole har stor ledelseserfaring fra tidligere stillinger som henholdsvis leder af vildtsektionen i Danmarks Jægerforbund og som skovrider i Forsvaret, hvor han blandt andet har arbejdet indgående med artsbeskyttelse og naturforvaltning af lysåben natur som heder og klitlandskaber, hvilket gør stillingen på Thy til et særligt godt match:

- Igennem min erfaring med naturforvaltning hos Forsvaret har jeg formået at udvikle mine kompetencer inden for dette felt, så jeg glæder mig til at kunne udfolde dem sammen med de dygtige medarbejdere i Thy”, siger Ole Noe.

Ole er uddannet forstkandidat og kommer aktuelt fra en stilling i Direktionssekretariatet i Naturstyrelsens hovedkontor, hvor Ole har arbejdet med minister- og direktionsbetjening og dermed fået et indgående og bredt indblik i styrelsens samlede forretningsområde og kerneopgaverne.

- Ole kommer med en grundig ledelseserfaring fra både Forsvaret og Jægerforbundet, hvilket vi i kombination med Oles faglige ballast glæder os til at bringe i spil” siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen.

- Ole har derudover et bredt kendskab til styrelsens opgaver, ligesom han har demonstreret, at han evner at skabe et rigtig godt miljø omkring sig og ikke mindst et rigtig godt samarbejde med eksterne parter, slutter Signe Nepper Larsen.

 

Ole Noe afløser konstitueret skovrider Claus Rasmussen, der siden tidligere skovrider Ditte Svendsens pensionering har været chef for enheden.