Naturstyrelsen ser med stor alvor på kvægsag på Mols

Naturstyrelsen ser med stor alvor på sag med græssende dyr på statens arealer på Mols. Det understreger Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe.

Naturstyrelsen er meget opmærksom på, at god og effektiv naturpleje ikke sker på bekostning af dyrevelfærden.

Ved seneste tilsyn hos Naturstyrelsen i februar 2021 med de græssende dyr på statens arealer i Mols Bjerge fandt dyrlægen dyrenes tilstand stærkt kritisabel, idet dyrenes huld var langt under det, man kan forvente i en normal vinterperiode. På det tidspunkt havde Naturstyrelsen taget hånd om situationen.

Politiet og Fødevarestyrelsen har den 5. marts været på kontrolbesøg på baggrund af en politianmeldelse. Naturstyrelsen afventer nu den endelige rapport fra besøget fra Politiet.

Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe understreger, at Naturstyrelsen ser med stor alvor på sagen:

  • Af Ekstra Bladet den 15/16. marts fremgår det, at NST mener, at dyrevelfærden har været i orden på statens arealer på Mols. Det er ikke Naturstyrelsens holdning, og det repræsenterer ikke Naturstyrelsens syn på den konkrete sag. Der burde være handlet tidligere. Det kan der ikke være to meninger om. Det har ikke været i orden, og der vil blive fulgt op på den konkrete sag, så vi sikrer, at vi lærer af det for fremtiden. Sunde og raske dyr skal gå hånd i hånd med naturpleje.
  • Ved seneste tilsyn hos Naturstyrelsen i februar 2021 med de græssende dyr på statens arealer i Mols Bjerge fandt dyrlægen dyrenes tilstand stærkt kritisabel, idet dyrenes huld var langt under det, man kan forvente i en normal vinterperiode. På det tidspunkt havde Naturstyrelsen taget hånd om situationen ved at fodre og tage dyr på stald. Men det ændrer ikke på, at vi skulle have reageret før, og at det er en sag, som vi ser meget alvorligt på.
  • Politiet og Fødevarestyrelsen har den 5. marts været på kontrolbesøg på baggrund af en politianmeldelse. Naturstyrelsen afventer nu den endelige rapport fra besøget fra Politiet.