Genskabt midtjysk ådal giver naturen et løft

13-09-2021

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen genskabt ådalen på et nedlagt dambrugsareal – til stor gavn for livet i og omkring vandløbet.

Luftfoto af genslyngningen

I den nordlige del af Herning Kommune er det gamle dambrugsareal ved Staulund Dambrug nu omdannet til en naturperle, hvor Feldborg Bæk slynger sig gennem terrænet – til stor gavn for naturen.

- Det er fantastisk at se bækken vende tilbage til sine naturlige slyngninger og risle afsted i den nye ådal. Der er ingen tvivl om, at både dyr, planter og de folk der kommer i området, vil få stor glæde af naturgenopretningen, siger Poul Ravnsbæk, skovrider i Naturstyrelsen.

Naturgenopretningsprojektet i det midtjyske er blevet gennemført med mere biodiversitet og natur i tankerne.

Arealet var nemlig tidligere fattigt på natur, med et nedgravet kanalagtigt vandløb uden variation, og hvor leveforholdene var dårlige for dyr og planter.

I dag ser det markant anderledes ud.

før - efter billede hvor man kan se dambruget og så genslyngningen


Naturlig hydrologi

Dambruget er blevet fjernet, og Feldborg Bæk, der tidligere blev ledt gennem et kanallignende vandløb, er blevet genslynget, så bækken nu slynger sig naturligt gennem landskabet.

I dag risler vandet rundt i svingene i det 500 meter lange genslyngede vandløb, der fremover får lov til at udvikle sig på mere naturlige præmisser.

Se video af naturgenopretningen fra luften


Mere biodiversitet


Ved siden af bækken er der etableret sølehuller til glæde for kronvildtet, der er lavet insektvolde, udlagt stendynger og dødt ved – og fiskene har fået gydegrus. Alt sammen for at højne naturkvaliteten og skabe større artsrigdom.

Der er desuden fjernet en række invasive arter som kæmpe bjørneklo og rød hestehov, der ellers ville kunne sprede sig og spænde ben for andre arters fremgang.

sving i feldborg bæk efter genslyngning


Samarbejde for naturen

Naturgenopretningsprojektet er udført af Herning Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer en del af det naturgenoprettede areal - og lodsejer Sten Jønsson, der ejer resten.

EnviDan har været en del af projekteringen og Videbæk Entreprenørservice har stået for etableringen. Naturstyrelsen har støttet projektet med 200.000 kr.

 

Læs mere om projektet her 

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.