10 nye naturnationalparker på vej: Alle lokale projektgrupper er nu nedsat

Naturstyrelsen er i fuld gang med at få lokale forslag og idéer til de konkrete planer for de ti udpegede naturnationalparker. Der er nu nedsat lokale projektgrupper i hver af naturnationalparkerne, og Naturstyrelsen holder samtidig en lang række arrangementer for naboer og andre interesserede.

Når Naturstyrelsen skal udarbejde konkrete projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de kommende naturnationalparker, sker det i en tæt dialog med lokale borgere, naboer og interessenter.

Siden placeringen af de ti nye naturnationalparker blev offentliggjort i foråret, har Naturstyrelsen inviteret til naturvandringer for alle interesserede samt haft særskilte arrangementer for naboer og andre interesserede grupper. Samtidig har flere af styrelsens lokale projektledere flyttet kontoret ud i naturområderne og holdt åbne kontordage.

Nu er de 10 lokale projektgrupper, en for hver naturnationalpark, nedsat, og der er afholdt de første møder i samtlige grupper.

”Vi er virkeligglade for den store interesse, der er for naturnationalparkerne, og jeg vil gerne sige alle medlemmer af de lokale projektgrupper en stor tak for at engagere sig i arbejdet. Det er vigtigt for os at kende til de lokale interesser og bekymringer og også få gode ideer og forslag fra borgerne, så alt dette kan inddrages, når vi skal udarbejde de konkrete projektplaner for naturnationalparkerne,” siger vicedirektør Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen.

De lokale projektgrupper består af op mod 30 medlemmer, der repræsenterer bl.a. lokale foreninger og naboer. Også repræsentanter for de relevante kommuner deltager i arbejdet, ofte både ved at være medlem af den lokale projektgruppe og i den konkrete arbejde med myndighedstilladelser

Projektgrupperne skal bidrage til udarbejdelsen af projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de 10 naturnationalparker. Projektgrupperne bliver for eksempel bedt om forslag til valg af friluftsfaciliteter og placering af hegnslinje, herunder hvor der indgange og låger skal placeres. Projektgrupperne har desuden mulighed for at komme med forslag til hvilke værktøjer, der skal bruges for at gøre naturen vildere, samt hvilke store planteædende pattedyr, der skal sættes ud i naturnationalparkerne.

Udarbejdelsen af de konkrete projektbeskrivelser og forvaltningsplaner sker samtidig i dialog med den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessentarbejdsgruppe, der er nedsat i tilknytning til arbejdet med at etablere naturnationalparkerne. (For mere information om de to arbejdsgrupper se: Nst.dk/naturnationalparker)

Siden udpegningen af de ti nye naturnationalparker har der i alt været afholdt 69 arrangementer, herunder møder i projektgrupperne, offentlige naturvandringer og arrangementer for naboer og andre interesserede på tværs af de kommende ti naturnationalparker.

Efter inddragelsen af både de lokale projektgrupper og de nationale arbejdsgrupper kommer projektbeskrivelserne og forvaltningsplanerne i offentlig høring.

Find de lokale projektgrupper på projekthjemmesiden for hver naturnationalpark: Nst.dk/naturnationalparker 

Fakta

De 10 nye naturnationalparker er:

• Læsø Klitplantage
• Hanstholm i Thy
• Husby Klitplantage i Vestjylland
• Kompedal Plantage i Midtjylland
• Mols Bjerge i Djursland
• Nørlund Plantage og Harrild Hede i Midtjylland
• Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland
• Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland
• Bidstrupskovene på Midtsjælland
• Ulvshale Skov på Møn