Nyt liv til 800 års danmarkshistorie ved De fem Halder ved Viborg

Et stort formidlings- og renoveringsprojekt i det smukke kulturlandskab De fem Halder ved Viborg er nu gennemført og indvies den 3. september 2022. Det omfattende projekt er realiseret med en donation på 50 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Arbejdet med at revitalisere og skærpe formidlingen af De fem Halder ved Viborg er nu gennemført.
Det omfattende arbejde i landskabet har stået på gennem knap seks år. For A.P. Møller Fonden har det været afgørende at sikre bevarelsen og formidlingen af et af Danmarks mest betydningsfulde kulturlandskaber med ruiner og spor, der tilsammen fortæller 800 års danmarkshistorie.

Partnerskabet bag projektet inviterer alle interesserede til indvielse lørdag den 3. september 2022, så afslutningen af projektet kan markeres på festlig vis.

- Det er fantastisk at opleve, hvordan historien er blevet vakt til live med projektet ved De fem Halder, og jeg er glad for det gode samarbejde, der har været om at nå frem til det færdige resultat. Jeg er sikker på, at rigtig mange får glæde af, at De fem Halder nu er kommet mere frem i lyset og er blevet mere tilgængeligt, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Partnerskabet bag projektet består af Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Foreningen De fem Halder og Viborg Kommune. ERIK BRANDT DAM arkitekter og team er totalrådgiver på projektet.

Også Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen er tilfredse med det færdige resultat:

- Nu er der endelig kommet en samlet formidling af De fem Halder, der byder på noget af Danmarks mest spændende kulturlandskab med voldsteder og borgruiner. Det er en helt central opgave for Naturstyrelsen at understøtte mulighederne for oplevelser i vores fælles natur. Donationen har været med til at sikre, at der i området netop vil være god tilgængelighed og et væld af tilbud for alle aldersklasser og forskellige interesser samtidig med, at der bliver taget hensyn til områdets naturværdier, siger direktør Peter Ilsøe fra Naturstyrelsen.

- Det færdige projekt viser på fornemste vis, hvordan det er muligt både at restaurere og styrke forståelsen af vores kulturarv. Både formidlingen af de enkelte voldsteder og herregårdsanlæg samt hele kulturlandskabets udvikling op gennem 800 år. Voldsteder og ruiner er blevet istandsat, så fortidsminderne kan bevares for eftertiden, og arkæologiske undersøgelser har samtidig givet os mange nye oplysninger om kulturhistorien. De har bl.a. vist, at Niels Bugges voldsted fra 1347-48 ligger under det nuværende Ny Hald, der blev bygget af biskop Jørgen Friis i år 1528. Så De Fem Halder er faktisk blevet til seks, siger direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen.

For Foreningen De fem Halder er det en mangeårig drøm, der nu er gået i opfyldelse:

- Foreningen De fem Halder har gennem renoveringsårene varmet op til indvielsen. Vi har et årshjul med arrangementer, der måned for måned inviterer til oplevelser i hele området. Således bliver koncerter, guidede ture, samtaler og oplevelser for hele familien både en del af indvielsen og en del af fremtiden. Foreningens arrangementer skabes i samarbejde med Naturskolen, Hald Hovedgaard og lokale aktører - vi er helt klar til at byde alle velkomne til storslåede natur-, historie- og kulturoplevelser, siger Ulla Voss Gjesing, formand for Foreningen De fem Halder.

Ny samlet formidling

Som en del af projektet, er der gennemført omfattende arkæologiske undersøgelser for at klarlægge historien, og der er gjort meget for at gøre området mere spændende at besøge, blandt andet:

  • Hald Hovedgaards barokhave er genopstået, og den romantiske landskabshave er vakt af sin tornerosesøvn. Nye trapper og stier gør området mere tilgængeligt. Der er også markeret spor efter tidligere perioders bygninger. Alt i alt støtter det formidlingen af de to herregårde på stedet. Derudover er lindealléen langs Hald Sø beskåret.
  • Der er etableret en boardwalk fra Niels Bugges Kro til barokhaven.
  • Tårnet på Hald Slot er blevet forhøjet, og der er markeret spor efter tidligere bygninger, port-gennemgange er genskabt, og der er opført nye broer med reference til de oprindelige vindebroer.
  • Almindingen er det nye ankomstområde, hvor faciliteter for publikum, parkering og aktiviteter er samlet.
  • Hald Laden er ombygget som 'porten' til De fem Halder og danner nu ramme om en introduktion til stedets mange historier.
  • Den historiske legeplads, Børnenes Hald, åbner stedets historier i børns øjenhøjde.
  • Informationstavler i området bidrager med forskellige historier til formidlingen af 800 års danmarkshistorie.
  • Se i øvrigt vedlagte kort over området.

Viborg Museum står fremadrettet for formidlingen af historien i området som en central del af museets arbejde.

Rådgiverteam

Totalrådgiver: ERIK BRANDT DAM arkitekter i samarbejde med Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter
Konsulenter: Cornelius Vöge og professor Martin Zerlang
Ingeniør: MOEYderligere oplysninger

Yderligere oplysninger

Viborg Kommune: Ulrik Wilbek, borgmester, Viborg Kommune, tlf. 40 78 88 00, mail: teamborgmester@viborg.dk

Naturstyrelsen: Steen Bonne Rasmussen, projektleder, Naturstyrelsen, tlf. 24 69 38 40, mail: sbr@nst.dk

Slot- og Kulturstyrelsen: Pressetelefon 22 61 19 95

Foreningen for De fem Halder, Ulla Voss Gjesing, formand, tlf. 21 29 19 01, mail: uvg@kulturprinsen.dk

Download pressebilleder på Viborg Kommunes hjemmeside

Program for indvielse

Indvielsen foregår lørdag den 3. september 2022 kl. 14.00 - 17.00 ved Hald Hovedgaard og Naturskolen ved Hald. Det er gratis at deltage.

Kl. 14.00 -14.30: Taler og indvielse.

Kl. 14.30-17.00: Underholdning, aktiviteter for børnefamilier, musik, fortællinger og guidede ture mv.

Se mere om program og parkering på viborg.dk/defemhalder

Fakta: Historien om De fem Halder

Som et højdepunkt på Hærvejsruten gennem Jylland og som en natur- og kulturhistorisk perle mellem Dollerup Bakker og Viborg ligger området De fem Halder på vestsiden af Hald Sø.

De fem Halder er en betegnelse skabt i folkemunde med henvisning til, at herresædet Hald har haft mindst fem forskellige placeringer gennem dets ca. 800-årige eksistens.

Området er et smukt natur- og kulturlandskab, der har Hald Hovedgaard som sit omdrejningspunkt, og det rummer en række synlige og tilgængelige ruiner og spor i landskabet fra 800 års aktiviteter og påvirkninger fra danmarkshistoriske begivenheder.