Ny vicedirektør skal holde øje med 7.300 km kyst

Den 1. december er Anne Elizabeth Kamstrup tiltrådt som ny vicedirektør i Naturstyrelsen med ansvar for Kystdirektoratets opgaver, der blandt andet dækker klimatilpasning, kystbeskyttelse og myndighedsopgaver på søterritoriet.

Kystdirektoratet holder et vågent øjne på Danmarks godt 7.300 km kystlinje. Direktoratets opgaver spænder vidt lige fra vejledning af kommuner om klimatilpasning og kystbeskyttelse, over milliard store aftaler om sandfodring langs Vestkysten, til håndtering af enkelte borgeres ansøgninger, når de vil anlægge en sauna inden for strandbeskyttelseslinjen. Senest har Kystdirektoratet udarbejdet en landsdækkende kortlægning af risikoen for oversvømmelser og erosion i kystområderne, som rækker 100 år ud i fremtiden.

Nu har direktoratet fået ny chef, og valget er faldet på 37-årige Anne Elizabeth Kamstrup. Anne slutter sin barsel 1. december og har siden 2018 været kontorchef i Miljøstyrelsen. Her har hun senest været kontorchef i styrelsens økonomikontor og før det, chef for Cirkulær Økonomi og Affald.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan byde Anne velkommen til Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Anne kommer med erfaring med ledelse og med at samarbejde med de største aktører på vores område og på tværs af Miljøministeriets koncern. Jeg er sikker på, at hun kan bringe Kystdirektoratets store faglighed og viden bedst muligt i spil og videreføre arbejdet i forhold til den store og vigtige opgave med at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne og tilpasse samfundet til fremtidens klima med mere vand fra alle sider, siger Peter Ilsøe, direktør i Naturstyrelsen.

Anne har samlet set været i Miljøministeriet i godt 9 år, og hun kender derfor ministeriet rigtig godt. Herfra ser hun fremad mod nye udfordringer i Kystdirektoratet.

- Jeg har glædet mig utrolig meget til at starte i Kystdirektoratet og arbejde sammen med alle de dygtige kolleger om at løfte de vigtige udfordringer, der venter os i fremtiden. Den grønne omstilling herunder klimatilpasning er et af de mest centrale politikområder i dag. Selve kystområdet er godt nok nyt for mig, men det er langt fra nyt for mig at arbejde med komplekse fagområder på miljøområdet, ligesom det har været en hjørnesten for mig i mine tidligere stillinger at være med til at sikre et godt samarbejde med mange af de samme aktører, der er helt centrale i forhold til klimatilpasning, siger Anne Elizabeth Kamstrup.

Anne har en baggrund som Cand. Merc. fra Aalborg Universitet og bor med sin mand og to børn i Silkeborg.