Naturstyrelsen får ny vicedirektør med ansvar for Kystdirektoratet

Anne Elizabeth Kamstrup er ansat som ny vicedirektør i Naturstyrelsen, hvor hun får ansvaret for Kystdirektoratet.

Den 1. december tiltræder Anne Elizabeth Kamstrup som ny vicedirektør med ansvar for Kystdirektoratets opgaver i forhold til bl.a. klimatilpasning, kystbeskyttelse og søterritoriet. Hun kommer fra en stilling som kontorchef i Miljøstyrelsen senest for Økonomi og Service og tidligere Cirkulær Økonomi og Affald.

”Jeg er rigtig glad for, at vi kan byde Anne velkommen til Naturstyrelsen. Med Annes erfaring med ledelse og med at samarbejde med de største aktører på vores område, har hun alle forudsætninger for at kunne bringe Kystdirektoratets store faglighed og viden bedst muligt i spil. Det gælder ikke mindst i forhold til den store og vigtige opgave med at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne og tilpasse samfundet til fremtidens klima med mere vand fra alle sider,” siger Peter Ilsøe, direktør i Naturstyrelsen.

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager myndighedsopgaver vedrørende 7.300 km kyst og 103.000 km2 søterritorium, og har særligt fokus på at sikre størst mulig værdi for samfundet i form af en positiv og bæredygtig udvikling på kystbeskyttelsesområdet, søterritoriet og klimaområdet.

”Jeg glæder mig utrolig meget til at starte som vicedirektør med ansvar for Kystdirektoratet. Den grønne omstilling herunder klimatilpasning er et af de mest centrale politikområder i dag, og jeg ser frem til at skulle være med til at løfte de store og vigtige opgaver, vi står over for. Kystområdet er nyt for mig, men det er langt fra nyt for mig at arbejde med komplekse fagområder på miljøområdet, ligesom det har været en hjørnesten for mig i mine tidligere stillinger at sikre et godt samarbejde med mange af de samme aktører, der er helt centrale i forhold til klimatilpasning,” siger Anne Elizabeth Kamstrup.

Anne har en baggrund som Cand. Merc. fra Aalborg Universitet og bor med sin mand og to børn i Silkeborg. Hun er på barsel frem til, at hun tiltræder i stillingen i Lemvig 1. december.

Naturstyrelsens nuværende vicedirektør (kystdirektør) Merete Løvschalls åremålsansættelse udløber med udgangen af september, og hun har valgt at søge nye udfordringer.