4 gode råd: Sådan færdes du i indhegninger med dyr

Nye skilte ved indhegninger skal hjælpe med at give større tryghed, når du færdes igennem naturområder med græssende dyr.

Græssende kreaturer ved Aabenraa-skovene

Det er forår, og det betyder, at du mange steder igen vil møde dyr på græs. 

Der går tusindvis af græssende dyr i de statslige skove og naturområder landet over.
Det kan være kreaturer, heste, geder eller får, der alle hjælper med at holde naturen åben og dermed skabe gode levesteder for en lang række dyr og planter.

Du er som altid velkommen til at gå igennem indhegningerne, når du er på tur i vores fælles natur. 

Her vil du blive mødt af nye illustrative skilte med gode råd, du kan følge, når du færdes i indhegninger på enten gåben eller cykel.

- Græssende dyr i indhegninger er generelt stille og rolige og normalt ikke interesserede i at nærme sig mennesker. Vi stiller også krav til ejeren af dyrene om, at de dyr, vi sætter ud for at pleje naturen, skal have en rolig adfærd, men der kan opstå situationer, hvor vi mennesker skal være særligt opmærksomme. For eksempel kan græssende dyr med unger blive aggressive over for hunde i et forsøg på at beskytte ungerne. Vi vil gerne hjælpe med til, at folk i indhegninger med dyr kan føle sig trygge, og her håber vi, at de gode råd kan bidrage, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

Fire gode råd

På skiltene finder du en række enkle råd for god adfærd, der kan minimere risikoen for farlige situationer:

  1. Hold god afstand til dyrene
  2. Undgå at komme mellem voksne dyr og unger
  3. Hold hunden i kort snor – eller undlad at tage den med indhegningen
  4. Bevæg dig stille og roligt i indhegninger, undgå fagter og lyde mv. — særligt, når du passerer dyrene.

 

·

Størstedelen af de dyr, der går i de statslige naturområder, tilhører private dyreholdere. Ved de fleste låger til indhegninger findes der, ud over de gode råd, også et skilt med et telefonnummer på dyrenes ejer og en illustration af, hvilke slags dyr, du kan møde i indhegningen.

Læs mere om færdsel i indhegninger med dyr: www.nst.dk/dyr

Se eksempel på skilt·

Rådene er udarbejdet med indspil fra en række organisationer som Danmarks Idrætsforbund, DGI, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og adgangsmyndighederne: Kommunernes Landsforening (KL), Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.