Ca. 7.000 hektar urørt skov på vej i Vestdanmark

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet udlægger nu den sidste store udpegning af urørt skov som en del af natur- og biodiversitetspakken, så der samlet nås ca. 75.000 hektar urørt skov i Danmark.

Fugle, insekter, svampe, mosser og planter kan se frem til nye levesteder, og danskerne kan se frem til en ægte, vild naturoplevelse ved Oksbøl og et par mindre skove i Midtjylland.

Aftalepartierne bag natur- og biodiversitetspakken har besluttet, at 7.000 ha i Oksbølområdet samt et par mindre skove i Midtjylland skal være urørt skov.

Med natur- og biodiversitetspakken indfrier vi et løfte til danskerne og Danmarks natur. Vi giver naturen et historisk løft, og samlet når vi knap 75.000 hektar urørt skov herhjemme. Skovene er vigtige, fordi det er her flest arter lever. Derfor kan vi gøre en forskel ved at skabe mere plads til truede og sjældne arter i vores skove, og samtidig store natur- og friluftsoplevelser for alle, der elsker at komme i skovene, siger miljøminister Lea Wermelin.

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 mio. kr. til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet areal i Danmark på knap 75.000 hektar urørt skov.

Læs hele nyheden på mim.dk