Danmarks første naturnationalparker får officielt kvalitetsstempel fra verdens største naturbeskyttelsesorganisation

De første fem naturnationalparker har været under lup hos verdens største naturbeskyttelsesorganisation, IUCN. Alle fem naturnationalparker lever op til organisationens standard for beskyttede naturområder.

Danmark får i de kommende år naturnationalparker med store, sammenhængende områder, hvor naturen får førsteprioritet.

Nu har en gruppe af IUCN-kommissionseksperter fra verdens største uafhængige naturbeskyttelsesorganisation, IUCN, gennemgået planerne for naturnationalparkerne Gribskov, Fussingø, Tranum, Almindingen og Stråsø, der er de første af i alt 15 kommende naturnationalparker. Samtidig har repræsentanter for organisationen besøgt de pågældende områder.

På den baggrund har IUCN konkluderet, at alle fem naturnationalparker opfylder IUCN’s standard for beskyttede naturområder.

- Naturnationalparkerne er en nyskabelse i vores natur, hvor naturens egne processer får plads og ro i store sammenhængende områder. Planerne har nu fået et gennemsyn af eksterne eksperter og er blevet målt og vejet ud fra de samme kriterier som andre landes fremmeste naturområder. Jeg er meget tilfreds med, at de kommende naturnationalparker nu har fået et internationalt kvalitetsstempel, siger miljøminister Lea Wermelin.

Hjælp til en presset natur
Naturnationalparkerne er en del af regeringens og aftalekredsens Natur- og Biodiversitetspakke, hvor der er afsat 888 mio. kr. til at styrke biodiversiteten og give den pressede danske natur mere plads og lov til at være vildere.

I forbindelse med etableringen af naturnationalparkerne vil den vildere natur bl.a. blive hjulpet på vej ved at genoprette vådområder, udsætte store planteædende pattedyr og fjerne ikke-hjemmehørende træer og urter. Samtidig vil områderne fortsat være åbne for besøgende og rige på muligheder for at opleve vildere natur.

IUCN’s vurdering er betinget af, at initiativerne i planerne for naturnationalparkerne bliver gennemført. Planerne for Naturnationalpark Gribskov og Fussingø er godkendt af myndighederne, mens Naturstyrelsens faglige oplæg for Stråsø, Tranum og Almindingen henover forsommeren har været i offentlig høring og skal politisk godkendes.

Aftalepartierne udtaler:

Rasmus Nordqvist, naturordfører, SF:
- Det at få et internationalt ekspertorgan som IUCN til at vurdere naturbeskyttelsen i de kommende naturnationalparker er noget, SF har foreslået helt fra begyndelsen. Derfor er jeg rigtig glad for, at den ekspertvurdering nu er landet. Vurderingen tegner godt for arbejdet med at fremme biodiversiteten og beskytte naturen endnu bedre, hvilket netop er hovedformålet med de kommende naturnationalparker.

Zenia Stampe, miljøordfører Det Radikale Venstre:
- For Radikale Venstre har det været helt afgørende, at vi løbende har inddraget eksperterne i arbejdet med at forme og etablere Danmarks 15 naturnationalparker. Nu har vi fået verdens største naturbeskyttelsesorganisations vurdering af parkerne, og de har jo et særligt kritisk blik på netop beskyttelsen af naturen. Det er et super vigtigt kvalitetsstempel, vi her har fået.

Peder Hvelplund, miljøordfører, Enhedslisten:
- I Enhedslisten har vi bakket fuldt op om at få indhentet IUCN’s vurdering af de kommende naturnationalparker, og vi er utroligt glade for at se, at verdens største naturbeskyttelsesorganisation vender tomlen op til Danmarks kommende naturnationalparker og det arbejde, der er sat i gang for at give dansk natur et historisk løft.

Torsten Gejl, miljøordfører, Alternativet:
- Det absolut vigtigste princip for Danmarks kommende naturnatinalparker er, at vi skal passe bedre på naturen, blandt andet ved at give den langt mere plads, end den har i dag. De fem første naturnationalparker har nu bestået naturbeskyttelseseksamen, og vi har fået de internationale eksperters ord for, at det arbejde, vi laver, er det rigtige.

Mette Gjerskov, miljøordfører, Socialdemokratiet
- Naturen i Danmark er presset og har akut brug for handling. Derfor afsatte vi 888 mio. kr. til at give naturen det historiske løft, den har brug for, med naturnationalparkerne som fyrtårne. Nu har de fem første naturnationalparker fået elitebeviset på, at naturbeskyttelsen er i orden. Det understreger, at naturnationalparkerne får den positive effekt for naturen, som er hele formålet med at etablere dem.


Fakta: IUCN’s vurdering af de første fem naturnationalparker

International Union for Conservation of Nature (IUCN) har udviklet en global standard for beskyttede naturområder, der bl.a. anvendes af FN og EU til at vurdere de enkelte landes opfyldelse af naturbeskyttelsesmål. 

Naturnationalparkerne Fussingø, Gribskov og Almindingen har fået tildelt forvaltningskategori “II Nationalpark”. Ifølge IUCN skyldes det, at formålet med beskyttelsen primært er at beskytte relativt store økosystemer, der i videst muligt omfang vil være selvforvaltende. Samtidig er parkernes naturværdier af høj besøgsinteresse, og forvaltningen vil sikre en bæredygtig udnyttelse af parkerne til friluftsliv og turisme.

Naturnationalparkerne Tranum og Stråsø har fået tildelt IUCN forvaltningskategori “V Beskyttet landskab”. Ifølge IUCN skyldes det, at områderne er relativt store og primært vil blive forvaltet med henblik på at skabe varierede og naturrige landskaber med en mosaik af kulturprægede hedeområder og tidligere plantageskov, og hvor menneskelig påvirkning fra militær anvendelse fortsat tillades. Kategoriseringen skyldes primært militærets aktiviteter i disse områder.

Læs hele IUCN’s rapport her

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf.: 24 77 11 30, e-mail: miblb@mim.dkNaturstyrelsens pressetelefon: 72 54 30 04