Myndigheder og interesseorganisationer går sammen om at finde løsninger på fund af PFAS i naturområder

En ny arbejdsgruppe med relevante myndigheder og interesseorganisationer skal finde løsninger på, hvordan den afgørende naturpleje på statslige naturarealer med PFAS-fund kan sikres. Det sker af hensyn til de væsentlige naturinteresser i de berørte områder samt de berørte landmænd.

Naturstyrelsen satte fredag den 14. april græsning med kvæg i bero på ca. 3.000 hektar statslige naturområder fordelt på 43 arealer, hvor der er risiko for forurening med PFAS.

Nu har Naturstyrelsen nedsat en fælles arbejdsgruppe med relevante myndigheder og interesseorganisationer. Arbejdsgruppen skal finde løsninger på, hvordan den vigtige naturpleje af arealerne fremover kan løftes, og hvordan de berørte landmænd hjælpes bedst muligt.

Arbejdsgruppen består ud over Naturstyrelsen af faglige repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyresen, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening.

Det har sat en lang række landmænd i en svær situation, og der er risiko for, at naturindholdet i områderne ikke understøttes, når der ikke går græssende kvæg på arealerne. Vi har siden, der blev fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier for græs til kvæg på en række statslige naturområder, arbejdet tæt sammen med relevante myndigheder om at håndtere fundet. Nu sætter vi turbo på det arbejdet med en fælles arbejdsgruppe, for det haster med at finde løsninger for både landmænd og vores fælles natur, siger vicedirektør Signe Nepper Larsen fra Naturstyrelsen.

Arbejdsgruppen skal bl.a. undersøge følgende mulige løsningsspor:

  • Naturstyrelsen skal arbejde på at finde erstatningsarealer til de berørte landmænd. Der er allerede flere steder fundet erstatningsarealer, og det arbejde fortsætter.
  • De berørte statslige arealer indeholder nogle af Naturstyrelsens vigtigste kystnære fuglelokaliteter af international betydning. Derfor skal der undersøges, hvordan naturplejen kan fortsætte, fx med andre dyr end kvæg eller andre naturplejeværktøjer.
  • Miljøstyrelsen skal kvalificere stikprøveresultaterne og afdække, hvor stor en del af de konkrete arealer, der reelt er forurenede.
  • Fødevarestyrelsen skal undersøge muligheden i EU-Kommissionen for en ny og særlig mærkning af dyr, der kun benyttes til naturpleje. Derudover deltager Landbrugsstyrelsen i forhold til EU’s landbrugstilskud.
  • De tre organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening, skal komme med vigtig viden, input og idéer til arbejdet i gruppen. 

Det første møde i arbejdsgruppen bliver indkaldt hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger:

Miljøministeriets pressetelefon: 20915901

Naturstyrelsens pressetelefon: 72543004