Mød os på Naturmødet 2023

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet er klar med en fælles stand på Naturmødet i Hirtshals.

Den forsvandt fra Sydfyn i det forrige århundrede, fra Østjylland i 1962 og i Nordsjælland sås sortplettet blåfugl sidste gang i 1989. Indtil i sidste weekend var den kun at finde ét sted i landet, nemlig på Høvblege på den østligste del af Møn.

Men nu er den spottet et nyt sted, ikke langt derfra, og det er en rigtig god nyhed for en rødlistet art, der indtil nu har været i kraftig tilbagegang.

"På en skala fra 1 til 10 er det her en klar 10’er. Dette fund vidner om, at vi faktisk kan lykkes med at genskabe gode forhold for sjældne, truede og rødlistede arter," siger skovrider i Storstrøm Jane Skov Lind.

Naturstyrelsen Storstrøm har i flere år arbejdet på at skabe gode levesteder for blandt andet sortplettet blåfugl på Hundevæng Overdrev, og det har altså nu båret frugt. Samtidig ser det ud til, at der er så gode leveforhold på dens normale lokalitet i Høvblege, at der er et overskud i bestanden, der kan søge ud i omgivelserne, og altså har slået sig ned et nyt sted.

Om forholdene her er gode nok til at understøtte en lokal bestand på sigt, vil tiden vise, men det arbejdes der fortsat på – ikke mindst i regi af det nye EU projekt LIFE Orchids, der skydes i gang 1. september.

Læs om den sortplettede blåfugls særprægede opvækst i myretuer og dens livret som blandt andet er nektar fra timian: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/insekter/sortplettet-blaafugl/

Kontakt: Naturstyrelsens pressetelefon på 7254 3004