Ny skovrider til Naturstyrelsen Blåvandshuk

Den 1. november bliver Peder Bach Thøgersen chef for Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Naturstyrelsens lokale enhed i Blåvandshuk har fået en ny mand i front. Peder Bach Thøgersen starter som skovrider den 1. november.

Det er dog ikke første gang, at Peder træder ind ad døren hos Naturstyrelsen. Siden 2012 har han haft Naturstyrelsen som sin arbejdsplads – senest som direktionssekretær på hovedkontoret i Randbøl.

Her har han blandt andet stået for bistand til direktionen, herunder ministerbetjening og både faglige og organisatoriske sager.

"Jeg glæder mig meget til at få ansvaret for at lede styrelsens lokale enhed på Blåvandshuk. Både på det interne plan som daglig leder for en række dygtige kolleger og på det eksterne plan – begge steder vil jeg vægte gode relationer højt", siger han og fortsætter:

"Naturstyrelsen Blåvandshuk navigerer i et område, hvor der er mange interesser og forskellige samarbejdspartnere, så der venter mange spændende opgaver."

Unikke naturområder

Naturstyrelsen Blåvandshuk forvalter knap 16.000 hektar naturarealer - blandt andet store kystnære klitheder og nogle sande naturperler som Skallingen, Tipperne og Skjern Enge, der omfatter nogle af landets største sammenhængende engarealer.

Oksbøl-området er desuden et betydningsfuldt øvelsesterræn for Forsvaret.

Naturstyrelsen Blåvandshuk er også ansvarlig for Schweiss-registeret og administrerer jagt- og vildtforvaltningsloven i hele det vestjyske område fra Fanø til Skive.

Det helt rette match

Det er da også den helt perfekte kandidat, der landede jobbet, udtaler vicedirektør i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen:

"Peder har et bredt og indgående kendskab til Naturstyrelsens forskelligartede opgaver, inklusiv jagt- og vildtforvaltning, som Blåvandshuk løfter. Samtidig har han en solid ledelsesmæssig baggrund, og han har tidligere samarbejdet med Forsvaret, der er en af enhedens kerneinteressenter", fortæller hun og fortsætter:

"Der venter desuden enheden en stor opgave, når de store klitplantager ved Oksbøl skal omlægges til urørt skov de kommende år. Jeg er meget tryg ved at få Peder med i chefkredsen både til den daglige forvaltning af statens arealer, til den praktiske udmøntning af regeringens naturpolitik om urørt skov og til at vedligeholde og fremme de gode lokale samarbejder", siger vicedirektør i Naturstyrelsen Signe Nepper Larsen.

Peder Bach Thøgersen er uddannet forstkandidat (cand.silv.). Privat er han gift med Ditte, og de har tre sønner.

Han afløser Ulrik Lorenzen, der går på pension efter mere end 28 år på posten.