Brugervilkår for geodata

Naturstyrelsen, herefter Myndigheden, har de immaterielle rettigheder til de offentlige geografiske data (herefter data), og giver på nedenstående vilkår brugsret til data. Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit blandt andet kan:

 • kopieres, distribueres og offentligøres,
 • ændres og sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Kildeangivelse

Myndigheden håndhæver sin ophavsret. Når data anvendes skal brugeren:

 • på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:
  - formuleringen "Indeholder data fra Naturstyrelsen"
  - Navnet på datasættet(ene)
  - Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om der er tale om en datatjeneste. (fx: "Indeholder data fra Naturstyrelsen, februar 2020". Eller: "Indeholder data fra Naturstyrelsen, skovkortet, WMS-tjeneste")
 • sikre, at "Naturstyrelsen" fremgår på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden
 • stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til rådighed for tredjepart

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Naturstyrelsen til tredjepart.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.