E-fakturering, EAN og betalingsbetingelser

Alle fakturarer, der sendes til Naturstyrelsen, skal sendes elektronisk og være påført et EAN-nummer.

Alle fakturaer, der sendes til Naturstyrelsen, skal fremsendes elektronisk via et EAN-nummer. Naturstyrelsens leverandører bedes sikre, at der anvendes det korrekte EAN-nummer - se nedenstående oversigt.

Leverandører bedes yderligere være opmærksom på følgende krav til fakturering:

  • Betalingsbetingelser: 30 dage netto.
  • Påfør venligst reference/attention navn på bestilleren fra Naturstyrelsen/Kystdirektoratet samt evt. ordrenummer.
  • Fakturaen skal overholde momsbekendtgørelsen – herunder præcis beskrivelse af varen/ydelsen, mængde og moms.

Vi beder leverandører være opmærksom på, at eventuelle serviceoplysninger og bilag, som hidtil er fremsendt sammen med papirregningen, fremover skal fremsendes særskilt.

Ring til din kontaktperson i Naturstyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvilket EAN-nummer du skal benytte.

Naturstyrelsens enheder og EAN-numre

EnhedEAN-nummer
Blåvandshuk5798000860575
Bornholm5798000860223
Driftscenter5798000860483
Fyn5798000860728
Himmerland5798000860308
Hovedstaden5798000860704
Kronjylland5798000860315
Nationalpark Mols Bjerge5798000860339
Nationalpark Thy5798000860568
Nationalpark Vadehavet5798000860674
Nationalpark Skjoldungernes Land5798009883193
Nationalpark Kongernes Nordsjælland5798009814357
Nordsjælland5798000870130
Storstrøm  5798000860216
Søhøjlandet5798000860322
Sønderjylland5798000860445
Thy5798000860551
Trekantsområdet5798000860650
Vadehavet5798000860667
Vendsyssel5798000860537
Vestjylland 5798000860605
Midtsjælland5798000870208

 

EnhedEAN-nummer
Anlæg og Tilskud                 5798000860803

NemHandel Fakturablanket

Hvis du ikke selv kan håndtere elektroniske fakturaer, kan du benytte It- og Telestyrelsens NemHandel Fakturablanket

Du kan også benytte et indlæsningsbureau, som taster udvalgte oplysninger fra regninger på papir ind i de elektroniske økonomisystemer.

Læs mere på Økonomistyrelsen og www.virk.dk