Designguide og publikationer

Designguide og logoer

Alle Naturstyrelsens udgivelser skal følge designguiden, som udstikker retningslinjer for det grafiske udtryk i produkterne. Diagrammer, grafer og infografik skal farves efter designguidens farver.

Se designguiden og hent logoer på Miljøministeriets hjemmeside

Word-skabelon til faglige rapporter for Naturstyrelsen

Faglige rapporter skrives i Naturstyrelsens "A4-rapport"-skabelon til Word 2010/2013/2016.

Hent word-skabelon til Naturstyrelsens publikationer

Det er vigtigt, at du udpakker ZIP-filen, før du begynder at arbejde med skabelonen. På den måde kan du få kontakt til værktøjslinjen ”Naturstyrelsen – Rapport”, der skal sikre, at rapporten bliver sat korrekt op.