Ligestillingsinitiativer

Ligestillingsinitiativerne omfatter de indsatser der skal være til at fremme ligestilling i Naturstyrelsen.

Alle medarbejdere i Naturstyrelsen har lige muligheder uanset den enkeltes køn, kønsidentitet, seksuelle orientering, etnicitet, handicap, alder, religion m.fl. Vi ønsker at signalere dette budskab tydeligt overfor samtlige af vores medarbejdere, fordi:

  • Vi er og vil være en arbejdsplads, hvor du kan være den, du er.
  • Forskellige baggrunde tilfører nuancer og perspektiver ind i det daglige arbejde.
  • Diversitet styrker de resultater, vi leverer, bidrager til et godt arbejdsmiljø, øger innovation og kvalitet i opgaveløsningen, aktiverer flere talenter og danner et bedre rekrutteringsgrundlag.

For at fremme ligestilling arbejder vi aktivt for at:

  • Modarbejde stereotype opfattelser og forventninger til hinanden.
  • Medarbejdernes køn eller kønsidentitet ikke begrænser muligheden for fleksibilitet i hverdagen, orlov m.m.
  • Alle medarbejdere har lige muligheder for at avancere og har lige adgang til kompetenceudvikling.
  • Sikre ligeløn, og at medarbejdere aflønnes uafhængigt af deres køn eller kønsidentitet.

Direktionen står i spidsen for at sikre, at ligestillingsarbejdet prioriteres og opnås. Herunder er det direktionens opgave at udpege særlige fokusområder og fastlægge handlingsinitiativer, herunder eventuelle måltal.

Naturstyrelsens indsatser for at fremme ligestilling fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er det direktionens opgave at følge op på at indsatserne er aktuelle og har den ønskede effekt, samt at eventuelle måltal opfyldes.

Herunder kan du se og hente de seneste indsatser i Naturstyrelsen:

Naturstyrelsens ligestillingsinitiativer