Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene

Handlingsplanen er bygget op om en række faglige emner præsenteret i selvstændige kapitler.

Må citeres med kildeangivelse.