Kulturspor i Frederikshåbs Plantage

Folder om Frederikshåbs Plantage

Rentekammeret (staten) besluttede 18. juni 1802, at 820 tdr. land fra Hoffmansfeldt og Frederikshåb skulle indtages til skovs opelskning. Udyrket jord under kolonierne blev taget tilbage, anden jord blev købt og endelig blev Frederikshåb Sandflugt inddraget under plantagen. Plantagen startede i 1804 med såning i heden af skovfyr og birk i hakkede huller på én kvadratmeter. Forholdene for træerne var barske med sandflugt, frost, tørke og forskellige skadedyr. Det tog således 100 år før det lykkedes at kultivere det planlagte areal.

Skoven står flot idag, og byder på mange historiske seværdigheder.


Udgivet af Naturstyrelsen. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation (PDF)