Kompedal Plantage

Kompedal Plantage

Kompedal Plantage er fra 1797 anlagt på sandede mark- og hedearealer og fremstår i dag systematisk inddelt i store ensaldrende blokke af nåletræer, som ofte er kranset af eg og hæg. En af 3 markante lyngklædte dale i plantagen bærer navnet, Kompedalen, på grund af sine små klitbakker, der minder om melklumper, som på jysk kaldes for komper. I den østlige del af skoven ligger Grathe Hede, hvor Svend og Valdemar i 1157 kæmpede om kongemagten i Danmark.Udgivet af Naturstyrelsen 2011. Må citeres mod kildeangivelser. Findes kun elektronisk.

Hent folder