Alle tiders friluftsliv - redegørelse om Danmarks friluftspolitik

Miljøministerens friluftspolitiske redegørelse til Folketingets Miljøudvalg.

Redegørelsen er bygget op omkring de otte friluftspolitiske pejlemærker og beskriver mange af de samfundsgevinster, der er ved friluftslivet. Den redegør også for regeringsinitiativer inden for hvert pejlemærke.

Redegørelsen er en del af Danmarks første nationale friluftspolitik, sammen med “Friluftslivets idékatalog - 125 forslag fra ni netværk“ og “Friluftslivets samfundsværdi - Oplevelser og aktiviteter i naturen er vigtige goder“.

Friluftspolitkken læner sig desuden op ad “Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk“ fra Københavns Universitet.

Læs mere om Danmarks nationale Friluftspolitik

 

Læs publikationen her: 

Friluftspolitisk Redegoerelse Alle Tiders Friluftsliv