Overvågning af sjældne dagsommerfugle på Ulvshale og Bøtø Nor

I perioden fra primo maj 2018 til medio august 2018 er der lavet overvågning af 5 dagsommerfuglearter på Ulvshale, Møn og to arter i Bøtø Nor på Falster.

Overvågning af sjældne arter

I perioden fra primo maj 2018 til medio august 2018 er der lavet overvågning af følgende arter på Ulvshale:

  • Spættet bredpande
  • Brunlig perlemorsommerfugl
  • Foranderlig blåfugl
  • Isblåfugl
  • Argusblåfugl

Medio juli 2018 er der i Bøtø Nor eftersøgt:

  • Spejlbredpande
  • Sort ildfugl

Der er blevet lavet mere end 65 observationer og der er set i omegnen af 300 individer. Foranderlig blåfugl har været talrigest, isblåfugl er blevet registreret flest gange, spættet bredpande har den største arealmæssige udbredelse og brunlig perlemorsommerfugl har taget sidstepladsen med færrest antal individer og har ”manglet” på flest lokaliteter. Spejlbredpande på Bøtø blev registreret på Mølledybet.
Der blev ikke registreret argusblåfugl og sort ildfugl.

Læs folderen her:

Download PDF