Havørnens Rige

Havørnens Rige

Havørnen, den flyvende dør, er imponerende med et vingefang på op til 2,5 m.

Det er en stor succes for naturforvaltningen i Danmark, at havørnen igen yngler i Danmark. I 2018 er der observeret 90 ynglende par i Danmark. Sydhavsøerne, Møn og Sydsjælland huser størstedelen af de danske ørne, og kan med rette kaldes Havørnens Rige

Udgivet af Naturstyrelsen 2019. Må citeres mod kildeangivelse. 

Læs publikation