Infocenter

Miljøministeriets Informationscenter

Strandgade 29
1401 København K
tlf. +45 70 12 02 11
E-mail: info@mim.dk