Kørsel til toppen af Herstedhøje

Den første hverdag i hver måned er det muligt at køre i bil, bus eller på knallert til toppen af Herstedhøje i Vestskoven i tidsrummet kl. 9:00 til 15:00.

Generelt er kørsel i selve Vestskoven forbudt, men for at imødekomme et stort ønske fra dårligt gående, som gerne vil opleve udsigten fra "højen", har Naturstyrelsen åbnet for kørsel til toppen én gang om måneden.

Tilkørsel fra Herstedøstervej/Herstedhøje Allé.

Der må kun holdes eller parkeres på den runde parkeringsplads nær toppen, og der må kun køres på asfaltvejen. Der skal køres langsomt og forsigtigt samt tages hensyn til gående.

Motorkøretøjerne skal være ude igen senest kl. 15:00, hvor bommen låses.