Velkommen i hundefolden

Stedet er åbent for alle skovgæster med eller uden hund, men her har du som hundeejer mulighed for at lade hunden løbe frit under forudsætning af, at du konstant har fuld kontrol over hunden.

Det betyder:

  • at hundeføreren altid kan standse hunden og kalde den på plads
  • at hunden og føreren skal have tæt kontakt til hinanden
  • at hunden ikke må genere andre gæster, andre hunde eller det vilde dyreliv
  • at hunden absolut ikke må virke truende
  • at hunde, der ikke opfylder disse betingelser, skal føres i snor eller ved fod.

Det er som udgangspunkt hundeføreren, der har ansvaret, hvis der opstår konflikter.