Må jeg færdes i indhegninger med dyr?

Naturstyrelsen har over hele landet indhegnede naturområder med græssende dyr. Indhegningerne skal sikre, at dyrene bliver på naturområdet og ikke vandrer ud på f.eks. veje eller dyrkede marker.

Græssende kreaturer i Gravlevdalen

Dyrenes afgræsning er et redskab for Naturstyrelsens målrettede forvaltning af naturudviklingen. Planteædere - og særligt de store planteædere som kreaturer, heste, hjorte og bison - har en vigtig rolle i at styrke biodiversiteten ved bl.a. at skabe dynamik i naturen og derved levesteder for en stor variation af dyr og planter. Dyrene er udsat af dyreholdere, landmænd og andre efter aftale med Naturstyrelsen.

Læs mere om græsning og helårsgræsning i statens naturområder

At gå på opdagelse i naturen og opleve Danmarks store pattedyr kan give gode og spændende naturoplevelser. Lovgivningen giver dig mulighed for at færdes i indhegningerne døgnet rundt, og al færdsel sker på eget ansvar. De græssende dyr er som oftest stille og rolige og har normalt ingen interesse i at nærme sig mennesker. 

Dyr i en indhegning har begrænsede muligheder for at flytte sig, og der kan derfor opstå farlige situationer for mennesker, der færdes i indhegningerne.  

Du kan minimere de farlige situationer ved at følge de 4 gode råd nedenfor.

This site is also available in English

Ved væsentlige indgange til statens naturområder, hvor der går dyr, finder du dette skilt. Derudover vil du kunne finde piktogrammer med angivelse af, hvilke dyr, du kan møde i området samt telefonnummer på deres ejer.

Det er tilladt døgnet rundt i indhegninger med græssende dyr:

  • at færdes til fods overalt
  • at cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en almindelig cykel
  • at ride på veje, der er mere end 2,5 m brede
  • at medtage hund overalt, men kun hvis hunden er i snor
  • at medtage barnevogne og trække med cykler overalt
  • at køre med handicapknallerter, el-kørestole o.l. på veje og stier.

Det er ikke tilladt

  • at fodre eller klappe dyrene
  • skræmme eller på anden måde genere dyrene.

Gode råd til dig, når du færdes i indhegninger

Råd 1: Hold god afstand til dyrene. Så bliver dyrene ikke bange for dig. Vær særlig opmærksom, hvis der er tyre, hingste, væddere eller andre handyr i indhegningen.
Råd 2: Undgå at komme mellem voksne dyr og unger. Gå aldrig igennem dyreflokken. Når dyrene har unger, kan moderinstinktet få dem til at optræde aggressivt for at beskytte deres unger.
Råd 3: Hold hunden i kort snor. Dyrene kan reagere på hunden og fremstå aggressive. Hold derfor hunden i meget kort snor og gå i en stor bue udenom dyrene — eller undlad at tage hunden med ind i indhegningen.
Råd 4: Bevæg dig roligt og undgå fagter og lyde mv. — særligt når du passerer dyrene. Det giver både en bedre oplevelse af dyrene, og så løber dyrene ikke pludseligt rundt med fare for dig og andre besøgende.

Råd 5: Planlæg din tur

1. Undersøg området du skal på tur i

Find de digitale naturguider til statens naturområder her

2. Planlæg din rute

Find alle Naturstyrelsens foldere til statens naturområder her

Vælg rute og find inspiration til turen på udinaturen.dk her

3. Orientér dig i de gode råd

Lær mere om dyrs adfærd i folderen "Læs kvæget rigtigt" fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitets