Aktiviteter i statskovene - Forsvaret og Beredskabsstyrelsen

Forsvaret - herunder Hæren, Søværnet, Flyvevåbenet og Hjemmeværnet - skal ansøge om brug af en statsskov efter følgende hovedregel (jfr. FKOBST 0.611-1):

  • Senest 12 dage før en statsskov skal benyttes, anmelder den militære enhed dette til det berørte garnisonskommandantskab eller kommandantskab.
  • Senest 8 dage før benyttelsen anmelder kommandantskabet aktiviteten til pågældende lokale enhed i Naturstyrelsen - med mindre der er en anden lokal aftale.

Bemærk de særlige aftaler om benyttelsen af arealer i tilknytning til Oxbøl Skydeterræn, der kan oplyses hos Naturstyrelsen – Blåvandshuk.

Beredskabsstyrelsens enheder skal anmelde til pågældende lokale enhed i Naturstyrelsen senest 12 dage før benyttelse, med mindre der er en anden lokal aftale.

Ansøgningen skal ske gennem Naturstyrelsens online bookingsystem - Book i naturen.

Regler for organiseret brug

Der findes særlige regler for organiseret brug af skove og naturområder.
Reglerne findes i § 7 og § 17 stk 2 i

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen