Piktogrammer

Naturstyrelsen har gennem tiden udviklet et omfattende katalog af piktogrammer til at kommunikere anvisninger i skove og naturområder. Piktogrammerne er frit tilgængelige for andre at anvende.

Grundejeren kan bruge piktogrammer til at informere og give gode råd til brugerne i naturen. Grundejeren kan også bruge piktogrammer til at give borgerne yderligere muligheder. Og endelig kan grundejeren også i enkelte situationer bruge piktogrammer til at forbyde særlige aktiviteter.

Læs mere om adgangsreglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

Naturstyrelsen bruger piktogrammer på røde pæle som en enkel og tydelig vejledning til alle, der færdes på Naturstyrelsens naturområder i de statslige skove og andre naturområder .

Det er frit for alle at downloade og bruge piktogrammerne på denne side.

Medmindre andet er angivet, er målene for skiltene 10x10 cm.

Mountainbike grafik

Der er udarbejdet eksempler og skabeloner for MTB-grafik, som kan downloades som ZIP-filer her:

Download MTB kodeks A

Download MTB kodeks B

Download MTB kodeks C

Download MTB signatur eksempel A

Download MTB signatur eksempel B

Download MTB sværhed A

Download MTB sværhed B - Mangler link

Download MTB sværhed C - Mangler link

Bemærk

De fire piktogrammer for lokal seværdighed, national seværdighed, verdensarv og Margueritruten henviser til ”Bekendtgørelse om vejafmærkning”.

Læs bekendtgørelsen her