B-skove

Beskyttet skov

Disse er udlagt for at skabe bedst mulig trivsel for dyre- og plantelivet og for den „stille" skovgæst.

Derfor gives der som hovedregel ikke tilladelse til arrangementer her

I disse skove tillades kun stilfærdige aktiviteter dvs. almindelige skovture, fugleture og lignende stilfærdig færdsel - uanset hvor mange man er, blot det ikke indebærer afmærkninger eller brug af særligt udstyr. Der er dog særlige regler for Forsvarets øvelser samt for orienteringsløb på Danmarksmesterskabsniveau eller højere.

Oversigt over B-skovene

Beskrivelse af B-skovene
Aftale med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd om aktiviteter i B-skove

Naturbeskyttelse i Danmark

Den vigtigste måde at beskytte naturen på er ved at beskytte naturområderne. Når man beskytter naturområderne, beskytter man også alle dyre- og plantearterne, landskabet og vores muligheder for at nyde naturen.

Læs mere om national naturbeskyttelse

Skovene i Danmark

Selvom det kan virke som om, at der er meget skov i Danmark, er det faktisk kun 14-15 procent af landet, der er dækket af skov. Det meste skov vokser langs den jyske højderyg, i Nordsjælland og på Bornholm.

Læs mere om skovbrug

Rådyr i skoven

Når det kolde vejr nærmer sig, skifter rådyret til vinterpels. Vinterpelsen er tykkere og længere, end den røde, glatte sommerpels. Det stykke af bagenden, som omgiver halen, er hvidt og hjerteformet hos råen (hunnen) og ovalt hos bukken (hannen).

Læs mere om rådyret