Priser

Priser for brændestakke

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet eller kløvet. Træet kan ikke leveres.

Naturstyrelsen opmåler brændestakke ved hjælp af fotoopmåling, så du kun betaler for træet og ikke for luften imellem stammerne. Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter (Der er typisk 1,5-1,8 rummeter pr. KFM).

Bøg, 7-40 cm i diameter822 kr. pr. KFM
Bøg, over 40 cm i diameter759 kr. pr. KFM
Andet løvtræ, 7-40 cm i diameter759 kr. pr. KFM
Andet løvtræ, over 40 cm i diameter696 kr. pr. KFM
Nåletræ569 kr. pr. KFM

Sankepriser

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Kævlerester el. lign.601 kr. pr. KFM
Bøg557 kr. pr. KFM
Andet løvtræ411 kr. pr. KFM
Nåletræ285 kr. pr. KFM