Fiskekort til salg

Fiskekort til Skjern Enge

OBS! Skjern Å Sammenslutningen har suspenderet kvoten for hjemtagning af laks resten af året. Hjemtagning af laks er dermed ikke tilladt. Fiskeri med genudsætning af laks er dog fortsat tilladt resten af sæsonen. Se nærmere på Skjern Å sammenslutningens hjemmeside.

Her kan du få et overblik over information samt gældende regler i forbindelse med fiskekort til Skjern Enge.

I samarbejde med Skjernådalens Lystfiskerforening og Lystfiskerforeningen af 1926 sælger Naturstyrelsen fiskekort til den vestligste del af Skjern Enge. Fiskekortet dækker en samlet strækning på ca. 27 kilometer på begge sider af Skjern Å. Fiskeriet er åbent fra 16. april til 15. oktober. Fiskeriet er af hensyn til bestandene af laks og havørred underlagt en række lovmæssige begrænsninger omkring udførelse, grej der må anvendes, tidspunkter, kvoter mv. Det er derfor væsentligt, at du sætter dig ind i reglerne før fiskeriet påbegyndes.

Find oversigten over fiskevandet i Skjern Enge

Udover fiskekort og statsligt fisketegn, er det også obligatorisk at køb­e et ’Skjern Å kontingent’. Salget i 2024 starter medio uge 11.

Køb fiskekort og Skjern Å kontingent i netbutikken Event.it

Regler

Følgende regler skal til enhver tid overholdes:

 • Der må maks. fanges 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.
 • Der er kvoter for laks over og under 73 cm.
 • Havørreder er fredet hele sæsonen.
 • Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på Skjernaasam.dk inden kl. 24.00 samme dag.
 • Der må kun være 1 krog på linen.
 • Modhager er ikke tilladt på krogen. Maks. 10 mm kroggab på enkeltkroge og maks. 7 mm kroggab på dobbelt og trekroge. Kroggabet måles fra krogspids til krogskaft.
 • Regnorm er det eneste tilladte naturlige agn. Der må anvendes modhager på kroge til og med størrelse 6, når der fiskes med regnorm. Ved ormefiskeri må der kun anvendes enkeltkrog.
 • Der må kun fiskes med én fiskestang ad gangen.
 • Det er ikke tilladt at fiske når vandtemperaturen er over 18 grader.
 • Det er ikke tilladt at fiske med naturlig agn, når man har fanget en laks, hjemtaget eller genudsat.'
 • Knudefrit net skal anvendes.
 • Alle fisk skal behandles skånsomt. Fisk, der genudsættes må ikke løftes ud af vandet i forbindelse med fotografering mv..
 • Kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning. Hold god afstand til andre medfiskere.
 • Der må kun fiskes i tidsrummet fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.
 • Fiskeri fra kano, båd, flydering eller lignende er ikke tilladt.

Der findes en oversigt over samlede og opdaterede regler, gældende for laks og havørred, vandtemperaturen, udstyr mv.

Find hele oversigten på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside

Betingelser

Fiskekort refunderes ikke, hvorfor der opfordres til, at du først køber dit fiskekort umiddelbart før fiskeriet påbegyndes.

Ønsker du yderligere viden om laksefiskeri, vil du leje fiskegrej, waders eller måske en fiskeguide, er du velkommen til at besøge Laksens Hus. Her er der åbent alle dage i fiskesæsonen fra kl. 10.00 til 13.30. Adressen er Ånumvej 161b, 6900 Skjern eller se mere under Laksens Hus på Facebook.