Flis til erhvervsmæssigt salg

Salg af flis

Statsskovene producerer træflis af træer, eller af dele af træer, som alligevel ikke kan anvendes til andre formål. Hele produktionen af skovflis sælges til de danske varme- og kraftvarmeværker.

Kontakt for erhvervsmæssig salg af skovflis er Produktionsleder Kristoffer Møller Vangsø, krmva@nst.dk, tlf. +45 91 36 58 43.

Der sælges ikke flis til private.