Maskiner til salg

Maskiner til salg

Til at løse opgaverne der er tilknyttet Naturstyrelsens arealdrift anvendes traktorer samt andre maskiner og redskaber. I takt med at behovene ændrer sig eller at maskinerne pga. slitage ikke længere kan løse de konkrete opgaver på arealerne sættes maskinerne til salg.

Naturstyrelsen har indgået en aftale med firmaet "Retrade" om at varetage salget af brugte maskiner. Maskiner sælges via aktioner.

Læs mere på Retrades hjemmeside