Miljøkrav til skovmaskiner

Naturstyrelsen stiller miljøkrav til skovmaskiner, der benyttes på styrelsens arealer. Formålet er at fremme en mere miljøvenlig maskindrift, og der stilles krav til såvel egne maskiner som entreprenørmaskiner.

Miljøkrav til skovmaskiner er omfattet af miljøkrav fra juni 2020. Disse omfatter alle skovmaskiner, herunder skovnings-, udkørselsmaskiner, fældebunkelæggere, flishuggere, samt gravemaskiner med fælde- eller klippeaggregat, men ikke skovtraktorer.

Miljøkravene fremgår i link herunder. Maskiner skal forhåndsgodkendes af Naturstyrelsen og må kun køre på Naturstyrelsens arealer med godkendelsen synligt monteret.

Reglerne omfatter ikke eksisterende kontrakter, der er indgået inden 1. juli 2020.

Mindre entreprenørmaskiner, skovtraktorer, vognmænd og "småkørere", der udfører opgaver på styrelsens arealer uden for skovveje, hovedspor og pladser, skal miljøgodkendes efter kravene fra 2005. Disse krav gør sig også gældende for skovmaskiner, hvor kontrakten er indgået før den 1. juli 2020.

Selvskovere og sankere skal benytte motorsave med bionedbrydelig kædeolie.