Udleje af arealer (bortforpagtninger) i Naturstyrelsen

Naturstyrelsen udlejer primært arealer i de statslige naturområder til græsning og slæt.

På Naturstyrelsens lysåbne naturarealer skal der tages vidtgående hensyn til især biodiversiteten samt landskabelige, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn. Dertil kommer hensyn til befolkningens friluftsliv. Landbrugsarealer til omdrift, som forvaltes af Naturstyrelsen af kulturhistoriske årsager, drives uden brug af sprøjtemidler og uden tildeling af kunstgødning. Jordudlejen administreres af styrelsens lokale enheder.

Læs mere om Naturstyrelsens lokale enheder

I perioden fra offentliggørelsen og frem til ansøgningsfristen vil alle udlejninger være annonceret på denne side.

Se en liste over arealer til udleje

Vælg årstal
Vælg måned

Alle resultater