Klippeklatring

I Danmark er det kun muligt at udøve klippeklatring på Bornholm. Grupper på fem personer eller derunder som ikke benytter sikringsudstyr eller hjælpemidler kan klatre på Naturstyrelsens arealer uden at indhente forudgående tilladelse, så længe de nedenstående regler overholdes. Vil du klatre med sikringsudstyr anbefaler vi Moseløkken Stenbrud hvor der er over 100 boltede ruter.

Naturstyrelsens arealer på Nordbornholm

Arealerne er markeret med blåt. Bemærk at der ikke må klatres i områderne med de røde skraveringer fra 1. februar til 15. august af hensyn til ynglende fugle. Naturstyrelsen ejer stort set hele kyststrækningen fra Blåskinsdalen og nordud, rundt om Hammeren til Sandvig. Vang by og arealer omkring Hammerhavnen er i privat eller kommunalt eje.

Naturstyrelsen har udpeget fire klatresteder hvor der er fortrinsret for større grupper. Mindre grupper er også velkomne på de særlige områder for større grupper. De skal blot vige, hvis der kommer en gruppe, som har fået tilladelse til at benytte området. Mindre grupper på under fem personer kan i særlige tilfælde få en speciel tilladelse til at benytte et område.

Regler for klippeklatring på Naturstyrelsens arealer

  • Al klatring med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler (fx reb og trækiler) kræver en forudgående anmeldelse til styrelsen og godkendelse: Opret en booking her.

  • Friklatring (klatring uden brug af hjælpemidler) kræver ikke forudgående anmeldelse, hvis der er tale om grupper på fem personer eller derunder: Opret en booking her.

  • Der må ikke klatres på Hammershus og på klipperne i Naturstyrelsens del af Ekkodalen.

  • Der må ikke klatres på fuglefjeldene (Kystklipperne ved Vangbruddet fra Blåskinsdalen til før Krageturen/Krogeduren (se kort), Kystklipperne fra syd for Mulekleven til og med højklipperne på Mølledalsstranden (se kort) og kystklipperne nord for Hammerhavn til syd for Kælderhals (se kort) i fuglenes yngletid (1. februar til 15. august)

  • Der må ikke boltes eller på anden måde efterlades blivende spor i klipperne, bortset fra i Moseløkken Stenbrud, hvor det er tilladt at bolte nye ruter. Læs om klatring i Moseløkken på bornholm.info

  • Vær opmærksom på, at der kan være yderligere begrænsninger til adgangen til klippeklatring i kortere perioder på grund af hensyn til dyr og flora.

Link til lovgivning vedr. klatring med sikringsudstyr og hjælpemidler (§28 stk 11)

Klatresteder med fortrinsret for større grupper

Kort over Hammeren med markerede klatresteder

1. Den store rapelle-klippe ('Spejlet') i den nordvestlige del af det tidligere hammerbrud ved Opalsøen

2. Den lille rapelle-klippe ('Bambi-klippen') i den østlige del af det tidligere hammerbrud ved Opalsøen.

3. En klatre-lokalitet ved Lindesdal på Hammerens vestside.

4. En rapelle-lokalitet ved Lindesdal på Hammerens vestside.

Grupper med over fem deltagere har fortrinsret på disse lokaliteter. Enkeltklatrere eller grupper på op til fem personer, inkl. instruktør, kan også klatre her - men skal vige med det samme, hvis der kommer en gruppe, som har fået tilladelse til at benytte området.

Større grupper kan også efter ansøgning få lov til at benytte andre lokaliteter - men her har de ingen fortrinsret fremfor andre brugere.

Er i en gruppe på mere end fem personer, skal I søge om tilladelse til at klatre på Naturstyrelsens arealer.
Ansøg om aktivitet på statens arealer

Flere oplysninger om de fire lokaliteter