Kløversti på Vestamager

Kløverstier – nye ruter der skaber forbindelser

En sti, fire ruter - bundet sammen af et let genkendeligt firkløver - det er essensen. En kløversti udspringer fra en stander i centrum af Naturcenteret. Herfra forløber fire ruter á fire forskellige længder. Hver rute får sin egen farvekode som en skiløjpe. Grøn er 2½ km, blå 5 km og rød 7½ km, mens den sorte er 10 km eller derover. Den enkelte rute passer til den lokale omårdes indhold af natur, kulturmiljø og friluftsoplevelser. Målet med kløverstierne er, at få folk ud i den friske luft og give adgang til oplevelser.

De fire ruter

Grøn spor 2,5 km. Den grønne kløverstirute ligger i et cirkelslag omkring Naturcenter Amager. Turen går gennem fårefolden og forbi Himmelhøj Naturlegeplads med de store landart elementer. Du kan få et indtryk af de faciliteter der ligger tæt på naturcenteret på turen.

Blå spor 5 km. Det blå spor er en fin rute der tager dig en tur rundt om den store eng syd for naturcenter Amager. Måske oplever du dåhjortene eller nyder Pinseskoven. Undervejs kan du lytte til Sebastian Klein der fortæller om områdets historie og natur.

Rød spor 7,5 km. Denne kløverstirute starter ved naturcenter Vestamager og bevæger sig forbi det nye Ørestad over til Storehøj. Oplev den sjove tur gennem rørskoven på boardwark.

Sort spor 12 km. Det sorte kløverstispor er en rundtur gennem den smukke Pinseskov og en tur op over det nye dige.