Kløversti på Vestamager

Kløverstier – nye ruter der skaber forbindelser

En sti, fire ruter - bundet sammen af et let genkendeligt firkløver - det er essensen. En kløversti udspringer fra en stander i centrum af Naturcenteret. Herfra forløber fire ruter á fire forskellige længder. Hver rute får sin egen farvekode som en skiløjpe. Grøn er 2½ km, blå 5 km og rød 7½ km, mens den sorte er 10 km eller derover. Den enkelte rute passer til den lokale omårdes indhold af natur, kulturmiljø og friluftsoplevelser. Målet med kløverstierne er, at få folk ud i den friske luft og give adgang til oplevelser.

De fire ruter

Grøn spor 2,5 km. Den grønne kløverstirute ligger i et cirkelslag omkring Naturcenter Vestamager. Turen går gennem fårefolden og forbi Himmelhøj Naturlegeplads med de store landart elementer. Du kan få et indtryk af de faciliteter der ligger tæt på naturcenteret på turen.

Blå spor 5 km. Det blå spor er en fin rute der tager dig en tur rundt om den store eng syd for naturcenter Vestamager. Måske oplever du dåhjortene eller nyder Pinseskoven. Undervejs kan du lytte til Sebastian Klein der fortæller om områdets historie og natur.

Rød spor 7,5 km. Denne kløverstirute starter ved naturcenter Vestamager og bevæger sig forbi det nye Ørestad over til Storehøj. Oplev den sjove tur gennem rørskoven på boardwark. Sebastian Klein fortæller på din android telefon om den lokale historie.

Sort spor 12 km. Det sorte kløverstispor er en rundtur gennem den smukke Pinseskov og en tur op over det nye dige. På vejen rund kan du lytte til Sebastian Klein der fortæller om områderts natur og historier.

Brug Endomondo til at finde vej

Via Endomondos mobil applikation kan du, hvis du befinder dig inden for en radius af 10 km. fra en Kløversti, finde stierne som anbefalede ruter og læse om de natur og kulturseværdigheder, som du passerer undervejs. Applikationen kan hentes gratis på App Store og Android Market.

Sådan gør du:

1. Hent den nyeste version af Endomondo Sports Tracker ned på din telefon
(Android og iPhone) gratis.

2. Start Endomondo og klik på "Alm. Træning/Træning: Standard" og derefter
"Følg en rute" 2

3. Find Kløverstierne i listen med fremhævede ruter, der kommer frem og vælg den rute
du ønsker (du skal være indenfor 10 km af ruternes startpunkt for at se dem).

Du kan downloade en app der giver informationer via Endomondo undervejs