Naturcenter Tinkerdal

Stedet

 Naturcenter Tinkerdal (Nature Life) rummer aktiviteter og faciliteter i Feldborg Nørreskov. Tinkerdal Besøgssted er offentligt tilgængeligt for lokale såvel som turister.
Aktiviteter og faciliteter er tilrettelagt med fokus på sundhed, læring og naturoplevelser.
Tinkerdal Besøgssted ligger midt mellem Holstebro og Viborg i Feldborg Nørreskov lige syd for rute 16 og bare 2 km øst for Skave. Der er P-plads umiddelbart noedøst for besøgsstedet på Viborgvej 290, 7500 Holstebro.
Aktiviteter og faciliteter er resultat af et nyskabende samarbejde mellem Naturstyrelsen, Holstebro Kommune samt lokale interessenter og brugere, herunder spejdere. 

Booking af naturvejledning og naturaktiviteter

Naturcenter Tinkerdals (Nature Life's) aktiviteter drives af Naturstyrelsen Vestjylland med driftstilskud fra Holstebro Kommune. Derfor kan alle skoler og institutioner i Holstebro Kommune gratis benytte Naturstyrelsens naturvejledere. Nogle arrangementer afvikles med udgangspunkt i et tidligere skovfogedsted, Tingedalhus, der ligger midt i skoven.
Hvis du ønsker at booke naturvejledning ved Tinkerdal eller Tingedalhus, skal du udfylde vores bookingark Ønske om Naturvejledning med navn på din skole eller gruppe og maile det til Tinkerdal@nst.dk 
Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål vedrørende vores undervisningsforløb.
Forvent op til 10 arbejdsdages behandlingstid i højsæsonen.

Hjælp til planlægning af din tur

Syd og øst for Tinkerdal Besøgssted åbner Feldborg Nørreskov sig med sine 2357 ha. Store mørke granskove veksler med mindre løvstræsarealer og åbne fredfyldte heder. Skoven er kendt for sin store bestand af Danmarks største hjorteart, kronhjorten. Natravne og skovsnepper samt både grøn – og sortspætter lever i skoven sammen med mange spændende småddyr. Her er både højt til himlen og skovens dybe stille ro.

Bookingforespørgsler

Booking

Bookingark "Ønske om Naturvejledning" sendes til
Tinkerdal@nst.dk

Naturstyrelsen Vestjylland
Kontor
tinkerdal@nst.dk 
72543664

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.

Undervisningsmateriale