Fri teltning

Staten har 275 skove, hvor du må slå dit telt op for natten - uden at spørge om lov først.

For at det ikke skal udvikle sig til campingpladser gælder 1-2-3-reglen – max én overnatning med to telte af 3-mandstypen. Teltet skal stå under træer og må ikke være til gene for andre i skoven.

Når du slår dit telt op, må det ikke kunne ses af andre, der færdes i skoven – både gående på stier eller kørende i bil på veje gennem skoven – og det må heller ikke kunne ses fra bygninger.

Det betyder fx, at du ikke må slå teltet op på strandbredder eller i klitter, selvom det fremgår af oversigtskortet for fri teltning. Det samme gælder enge, moser, heder, marker eller andre lysninger, hvor der ikke er træer til at skjule teltet.

Bål, når du overnatter i skove med fri teltning

Flere steder i skovene er der etableret bålsteder, og her må du gerne tænde bål. Det er ikke tilladt at tænde bål andre steder i skoven, selvom der er fri teltning – men udenfor bålstedet må du benytte stormkøkken med indelukket brænder, hvis du sikrer underlaget først.

Til tider kan der være indført forbud mod brug af alle former for åben ild, og så er det også forbudt at bruge stormkøkken. Du kan orientere dig om sådanne forbud på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Generelt

Din hund er velkommen og skal føres i snor – også på overnatningspladsen.

Motorkørsel er ikke tilladt i statens skov- og naturområder.

Du må gerne lytte til eller spille musik, men ikke på en støjende måde.

Tak fordi du tager dit affald med hjem.

Skovområder med fri teltning