Draved skov

Østlig rute

Foto: Per Fløng

Du får direkte udsigt over dele af istidslandskabet Elverdamsdalen og oplever vandløbet Dårehulen, som løber dybt nede under de stejle skrænter.

Draved Skov er det største stykke urørte skov i Danmark, og her har du en unik mulighed for at opleve, hvordan danske skove så ud for tusinder af år siden. I Draved Skov finder du blandt andet den sjældne småbladede lind og andre gamle danske træsorter.

Turen går både på større stier og små vandrestier gennem moseområder. Du passerer gammel løvskov på relativt tør bund vest for Hans Eskildsens Vej og har mulighed for at gå op til ”Svedjestykket”, hvor der i 1950’erne blev foretaget forsøg med at rydde skov med stenaldertidens redskaber og dyrke primitive kornsorter på den afbrændte skovbund. Senere er området igen groet til med skov. I Gråbjerg Mose kan du følge træernes indvandring i en tidligere åben højmose og mellem Peder Juuls Vej og Østre Korsvej ses et stort område, der efter hugst af nåletræerne er udlagt til naturlig tilgroning.

Turens højdepunkt: Noget af det første, man kommer forbi, når man går fra parkeringspladsen i Draved Skov, er et kæmpe egetræ med meget krogede grene. Det har stået her siden 1642.
Træet er en af de flådeege, der dengang blev plantet, så de kunne bruges til at bygge krigsskibe af.

Se kort over ruten

Parkering og rutens start:

P-pladsen ved Dravedvej.
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 4 km
Naturtype: Skov
Faciliteter: Hytte med information ved startpunktet.
Offentlig transport: Bus linje 641 fra Løgumkloster stopper i skoven.

Se naturguiden for området MANGLER LINK

Se turfolderen for området MANGLER LINK