Farum søsti

Farum Sø ligger i Mølleådalen nordvest for København, lige syd for Farum og nord for Værløse. Søen er den tredjestørste sø i Mølleåesystemet efter Furesø og Bagsværd Sø. I søen findes to øer, Svaneholm og Klavs Nars Holm - sidstnævnte er privatejet og beboet.

I dele af Farum Sø er bunden sandet, og bundvegetationen er derfor udpræget sparsom. Rørskoven langs søen har stor betydning for områdets fugleliv. Søen har et meget varieret fugleliv, eks. hvinand og stor skallesluger på søen og en masse sangfugle i rørskoven. Fuglene kan blandt andet iagttages fra fugletårnet, der er placeret ved den sydlige søbred.

Kort over ruten

Parkering og rutens start:

Farum station og følg Farumgårds Alle mod syd direkte ind i skoven.
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 10 km
Naturtyper: Skov og sø
Offentlig transport: Farum station

Se naturguiden for området