Folehave skov rundt

Blå rute

Folehaven er en af Nordsjællands frodigste løvskove. I skoven findes småsøer og skovenge, som tilsammen udgør mange levesteder for dyr og planter. Landskabet er kuperet og fyldt med fortidsminder, som er fredede og godt beskyttet i skoven.

Se kort over ruten

Parkering:

Der er mange p-pladser langs ruten, blandt andet ved startpunktet på Rungstedvej
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 9.5 km
Naturtyper: Skov og det åbne land
Faciliteter: Lejrpladser, bålpladser og shelters
Offentlig transport: Rungsted Kyst station

Se naturguiden for området MANGLER LINK

Se turfolderen for området MANGLER LINK