Grynderup sø

Den nordlige vandrerute

På denne 5 km nordlige del af den store vandrerute får man et godt overblik over den naturgenoprettede Grynderup Sø. Dog kræver passage over søen, at man kan betjening trækfærgen. På turen kommer man forbi fugleobservationshuset, multtoilettet og den primitive overnatningsplads. Der er parkeringsmuligheder både øst og vest for søen

Se kort over ruten

Parkering og rutens start:

P-pladsen på Grynderupvej (der er flere p-pladser øst og vest for søen).
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 5 km
Naturtyper: Fjord, kyst, sø, hede, overdrev
Faciliteter: Multtoilet, fugletårn, overnatningsplads.