Gudenaaens kilder

Rød rute

Foto: Per Fløng

Ådalen lige midt i vandskellet på den jyske højderyg har været et centralt knudepunkt for trafikken gennem mere end tusinde år. I dag er stedet omkring udspringet af to af Jyllands største og vigtigste åer, Gudenåen og Skjernåen, en overflod af historie og kultur og et spændende naturområde.

Turens højdepunkt: Find stedet hvor kilderne til Danmarks to største vandløb udspringer med få hundrede meters afstand og eneste sted, hvor Hærvejen kan krydse de to vandløb, uden at give våde fødder.

Kort over ruten

Parkering og rutens start:

P-pladsen ved Gudenåens udspring
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 4 km
Naturtyper: Det åbne land, sø, vandløb og skov
Faciliteter: Naturcenter Koutrupgaard med toilet, shelter, bål- og overnatningsplads
Offentlig transport: Buslinje 215 ml Vejle og Silkeborg

Se naturguiden for området MANGLER LINK

Se turfolderen for området MANGLER LINK