Hjermin Skov

Gul rute

Foto: Lars Gundersen

I Hjermind Skov kan man opleve den karakteristiske midtjyske skræntskov. På Kjællinghøl lå i middelalderen en stor borg, og i dag kan man tydeligt se borgbankernes placering ned mod Gudenåen, som gennem tiden har været en vigtig trafikal åre.

Skoven ligger på Gudenådalens nordskrænt, der i området hæver sig op til cirka 75 meter over åens niveau, Området er gennemskåret af flere dybe slugter, hvis øvre dele er præget af kildevæld og moser.

Turens højdepunkt: Brundmose hvor man om sommeren kan være heldig at finde iris.

Kort over ruten

Parkering og turens start:

Rastepladsen på Ulstrupvej. Turen starter overfor rastepladsen.

Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 4.5 km
Naturtype: Skov
Offentlig transport: Buslinje 771 stopper i Hjermind. Derfra er der 1 km

Se naturguiden for området: Hjermind Skov/Kjællinghøl

Se turfolderen for området