Nordsøstien - Skagen Klitplantage

Foto: Lars Gundersen

Skagen Klitplantage ligger smukt mellem to have og er en fantastisk repræsentant for de mange statsejede klitplantager, som blev plantet fra midten af 1800-tallet.

Den består mest af bjergfyr, skovfyr og bævreasp og er hjemsted for et væld af arter af ynglefugle. Plantagen er et af landets fineste steder for at spotte trækfugle. Nordsøstien er en del af den i alt 5000 km lange North Sea Trail, og er markeret med et svunget blåt ‘N’ på skiltene. Men ruten egner sig lige så godt til en kort ud og hjem gåtur.

Turens højdepunkt: På Skagens Odde kan du se hvordan landskabet er opstået og konstant er i forandring, når det nogle steder vokser, andre steder nedbrydes og forsegles af vegetation.

Kort over ruten

Parkering og rutens start:

P-plads ved Flagbakken. Følg Flagbakkevej, Kanalvej og gå 100 meter efter mod syd langs ruten.
Se p-pladsen på Google Maps

Naturtyper: Kyst, skov og åbent land

Offentlig transport: Bybus linje 1

Se naturguiden for området MANGLER LINK

Se turfolderen for området MANGLER LINK