Rebild Bakker

Foto: Per Fløng
Rebild Bakker er såkaldte "falske bakker" - dybe smeltevandskløfter i ådalens sider, dannet lige efter istiden. Naturen i Rebild Bakker udgøres af en mosaik af hede og gammel forkrøblet bøgeskov. Ved foden af bakkerne springer rene, vandrige kilder med et sjældent dyreliv - Kovads Bæk og Ravnkilde. Væsentlige dele af bakkerne græsses med får for at pleje lyngen.
Her finder du noget af den mest spektakulære natur, der kan opdrives i Danmark. 
Der er anlagt tre vandreture i området. Det tilrådes at være udrustet med velegnet fodtøj, og bemærk, at dele af alle turene foregår i anstrengende, kuperet terræn.
Den 10,8 km lange rute og viser alt det bedste fra det populære naturområde. Ruten kan deles i en nordlig 3,6 km og en sydlig på 8 km. Ruten er den første danske vandresti, der er certificeret for sin høje oplevelseskvalitet.
Turens højdepunkt: Udsigten over Gravlev Ådal og Rebild Bakker.

Parkering og rutens start:

Ved museet på Hulvejen

Længde: 10,8, 8 eller 3,6 km
Naturtyper: Hede, overdrev,  skov, søer, vandløb
Faciliteter: Toilet, udsigtspunkter, informationstavler og spisehus
Offentlig transport: Bus 104 fra Støvring stopper ved Rebild bakker 
Se naturguiden for området på Naturstyrelsens hjemmeside MANGLER LINK
Se Naturstyrelsens folder for området MANGLER LINK