Silkeborg Østerskov

Blå rute

Foto: Per Fløng
Silkeborgskovene er en del af Danmarks suverænt største skovområde på 128 km². Skovene ligger omkring og syd for Silkeborg, og ganske unikt grænser de alle op til små og store søer. På de sandede skrænter og i dalene ses mest nåletræer, mens der vokser bøgetræer og andre løvtræer på plateauerne.
Ruten starter fra AQUA for enden af Vejlsøvej og fører dig igennem Østerskovs varierede skov og langs søerne, med gode udsigtspunkter undervejs.
Turens højdepunkt: Karoline Amalies Høj er navngivet efter Christian 8.s dronning Caroline Amalie. Tidligere var der en fantastisk udsigt fra højen over Borre Sø, Sejs Hede, Julsø og Himmelbjerget, men som følge af at skoven er blevet tættere og træerne højere, er der nu kun et snævert kig mod Borre Sø.

Parkering og rutens start:

P-pladserne ved AQUA på Vejlsøvej i Silkeborg

Længde: 7 km
Naturtyper: Naturskov og sø
Faciliteter: Toiletter, vandposter, madpakkehus, bord-bænk, bålpladser, lejrpladser og udsigtspunkter
Offentlig transport: Bus linje 4 kører til AQUA fra Silkeborg Trafikterminal
Se naturguiden for området MANGLER LINK