Skjern Enge

Gul rute

Turen går rundt om Vester Enge og krydser undervejs Kalvholm hvor Skjern Å krydses med to trækfærger. Turen giver et overblik over ådalens delta og et fint indtryk af naturen lige før Skjern Å's udløb i Ringkøbing fjord. Alt efter årstiden og vejrliget kan det være en mere eller mindre udfordrende tur.
Turens højdepunkt: Det er udløbet af Skjern å i Ringkøbing Fjord, med udsigt over hele deltaet.

Parkering og rutens start:

P-pladsen på Fuglsandvej ved Pumpestation Nord 

Længde: 8 km
Naturtyper: Vandløb og søer i det åbne land
Faciliteter: Toiletter, bålpladser, udsigtstårne, fiskepladser, madpakkehus teltningsplads og trækfærge. Endvidere er stierne kørestols- og barnevognsvenlige. 
Offentlig transport: Bus linje 69 kører fra Skjern til Lønborg. Herfra godt 5 km gang. 
Se naturguiden for området MANGLER LINK
Se turfolderen for området MANGLER LINK